Spilleregler / Pointsystem

Pointtælling

En kamp spilles bedst af 3 sæt op til 21 point.

Den side/banehalvdel der vinder en duel, scorer et point.

Ved stillingen 20-20 vindes sættet af den side, der først kommer foran med 2 point (f.eks. 22-20 eller 28-26). Hvis stillingen bliver 29-29 vindes sættet af den side, der først opnår 30 point.

Den side der vinder et sæt, har første serv i næste sæt.

Skift af side og pause

Når den førende side når 11 point, har spillerne mulighed for en pause på 60 sekunder. Imellem hvert sæt er det tilladt med en pause på op til 2 minutter (120 sekunder). I 3. sæt skiftes side når den førende side når 11 point.

Single – Serven

Ved begyndelsen af et sæt, og når scoren er et lige pointantal, server spilleren fra det højre servefelt.
Når scoren er et ulige pointantal, server spilleren fra det venstre servefelt.
Hvis serveren vinder duellen, scorer spilleren et point og skal serve igen fra det modsatte servefelt.
Hvis modtageren vinder duellen, scorer modtageren et point og bliver den nye server.

Double – Serven

Der er kun én serv i double. Serven skal afvikles af spillerne efter retningslinjerne.

En spiller fra serveparret skal serve fra det højre servefelt, når serveparret har nul eller et lige antal point i det pågældende sæt. Når scoren er et ulige pointantal, server serveren fra det venstre servefelt.
Hvis serveparret vinder duellen, scorer serveparret et point og den samme server skal serve igen fra det modsatte servefelt.

Hvis modtagerparret vinder duellen, scorer modtagerparret et point og bliver det nye servepar.
Spilleren på den nu modtagende side, som servede sidst, skal blive stående i det samme servefelt hvorfra han/hun servede. Det samme gælder naturligvis for modtagerens makker. Det vil sige, at spillerne kun skifter servefelt, hvis de vinder en duel, hvor de havde serven. Hvis spillerne ved en fejl kommer til at skifte servefelt, skal dette korrigeres når fejlen opdages.

Spilleregler fra Danmarks Badminton Forbund

http://www.nifbadminton.dk/images/pdf/spilleregler.pdf

Sponsorer