Referat fra generalforsamlingen I BTBK den 25. Maj 2021

26. maj 2021

Deltager:

Palle Noermark
Jakob Skov
Mikkel Gjørret
Jonathan Laue
Tove Nielsen
Anja Nielsen

Sted:

Bording Hallens Klub Lokale

Dagsorden:


1. Valg af dirigent, samt referent

Dirigent: Palle Yde Noermark

Referent: Anja Nielsen

2. Valg af stemmetællere

Ikke relevant

3. Formandens beretning

 • Sæsonen 20/21
  Det har været en svær sæson. Grundet coronarestriktioner har der været anderledestræninger, både for senior og ungdomsspillere. For ungdomsspillerne har der desværre heller ikke været nogen træfstævner. Det satser vi på at der kommer flere af i den kommende sæson! Regeringen lukkede alt indendørs idræt i december. Der har derfor ikke være badmintonspil for nogen til og med april. Det lykkedes os dog at forlænge sæsonen med en måned for ungdomsspillerne, og der var fint med fremmødte. Trods de skiftende retningslinjer, har der været fint med fremmøde generelt - både ældre og yngre spillere. Sidst men ikke mindst, så har bestyrelsen fået den ene Tennisbane klar til sommersæsonen, og satser stærkt på at bane nr. 2, der har stået stille et par sæsonen, bliver klargjort inden for nærmeste fremtid, så der kan spilles på begge.
   
 • Bestyrelsen 20/21
  Jeg synes bestyrelsen har fungeret godt. Jeg har været ny formand, uden nogen særlig erfaring, så jeg har været glad for deres hjælp til diverse beslutninger osv. To bestyrelsesmedlemmer er trådt af deres poster, jeg ser derfor frem til, og håber på, at vi finder to nye der har lyst til at deltage. Det kunne være fedt hvis der evt. var en senior og en tennis spiller der kunne have interesse i det. Derud over er vores stævneansvarlige, Annette, også trådt af hendes post. Vi har derfor også brug for en ny, der kan arrangere vores eget hjemmetræfstævne, da det har været en kæmpe succes i en del år efterhånden. Derudover har vi ikke har de store nye tiltag i denne sæson, grundet Covid-19. Jeg synes trænergruppen har klarede det supergodt, i forbindelse med de skiftende restriktioner. Jeg ser frem til en sæson mere med en masse gode træningstimer! Alt i alt en okay sæson trods de lidt unormale omstændigheder - men vi ser nu frem til en forhåbentlig hel og mere normal badmintonsæson efter sommerferien!

4. Regnskabsaflæggelse

Regnskabet er udarbejdet af DGI og revideret af vores 2 revisorer.

Indtægter:
DKK 84.571,50

Her af er de 2 største poster:
Kontingent: DKK 62.290
Træfstævne: DKK 21.220

Omkostninger:
DKK 83.274,01

Her af er de 2 største poster:
Lokaleleje: DKK 19.260,50
Bolde: DKK 12.105

Resultat for 2020 blev DKK 1.297,49

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

5. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkommende forslag

6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår samme kontingent som sidste sæson:
Ungdom inkl. medlemskab (1. kl. til og med 17 år) 600 kr.
Baneleje inkl. medlemskab Bordinghallen (motionister) 1.600 kr.
Baneleje inkl. medlemskab skolehallen (motionister) 1.400 kr.
Medlemsskab (ekstra spillere og Tennis) 200 kr.
Pensionist inkl. medlemskab 600 kr.

Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag.

7. Godkendelse af budget

Der er budgetteret med indtægter for DKK 77.500 og omkostninger for DKK 75.500.

Budgettet blev godkendt.

8. Valg af formand (ulige år) – Anja Nielsen – Genopstiller

Anja Nielsen blev genvalgt.

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant, på valg er:

 • Tove Nielsen, ønsker ikke genvalg.

  Jakob Skov Andersen indtræder i stedet for og efterlader derefter en ledig suppleantpost.
   
 • Jonathan Laue, ønsker ikke genvalg.

  Der var ingen der meldte sig og den er derfor ledig.
   
 • Suppleant (ledig)
  Der var ingen der meldte sig og den er derfor ledig.


10. Valg af 1 revisor for 2-årig periode – Dan Bach Nielsen er på valg, kan genvælges og 1 revisorsuppleant for 1-årig periode – Per Jensen er på valg - ønsker ikke genvalg.

Dan Bach Nielsen blev genvalgt

Revisorsuppleant (ledig)


11. Valg af repræsentant til halbestyrelsen – Lasse Bak er på valg


Lasse Bak blev genvalgt

12. Valg af repræsentant til støtteforeningen – Per Jensen - Genopstiller

Per Jensen blev genvalgt

13. Eventuelt

Da der ikke kan stilles en bestyrelse, bliver der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med
henblik på at kunne få valgt:
• Et bestyrelsesmedlem
• 2 suppleanter til bestyrelsen
• En revisorsuppleant


Ekstraordinær Generalforsamling finder sted d. 22/6 2021 kl 19.00 i Bording Hallen

Sponsorer