Referat fra den ekstraordinære generalforsamling 22.06.2021

24. juni 2021

Deltager: Palle Noemark, Jens Peter Kiel, Jakob Skov, Tove Nielsen, Mikkel Gjørret, Anja Nielsen

Dagsorden:

 1. Valg af et Bestyrelsesmedlem

  Villy Nielsen er valgt
   
 2. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

  Janne Hou er valgt

  1 suppleant står åben

  Bestyrelsen er sat, men meld gerne ind hvis man ønsker en suppleantpost.
   
 3. Valg af revisorsuppleant

  Jens Peter Kiel er valgt

Sponsorer