Indkaldelse til generalforsamling 2023 i Bording Tennis og Badmintonklub (BTBK)

21. februar 2023

Kære Bording og omegn!

Det endnu engang tid til de årlige generalforsamling i Bording Tennis og Badminton Klub.
Tirsdag d. 14/3 2023 indkalder vi til møde i Bording Hallen kl. 19.30
Alle er velkomne, så vi håber I vil bakke op om klubben!

Dagsorden:

    1. Valg af dirigent samt referent

    2. Valg af stemmetællere

    3. Formandens beretning

    4. Regnskabsaflæggelse

    5. Behandling af indkomne forslag

    6. Fastsættelse af kontingent

    7. Godkendelse af budget

    8. Godkendelse af vedtægtsændringer §10 stk. 2.
        Nuværende: ’Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Bording Hallens Støtteforening efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.’
        Forslået ændring: ’Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver andre almennyttige formål efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.’

    9. Valg af formand for 2-årig periode

        - Anja Nielsen – Genopstiller

    10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

        - Villy Nielsen – Genopstiller
        - Jakob Skov – Genopstiller

    11. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 2-årig periode

    12. Valg af 1 revisorsuppleant for 1-årig periode

        - Palle Noermark – Genopstiller

   13. Valg af repræsentant til halbestyrelsen for 1-årign periode

        - Lasse Bak - Genopstiller

    14. Eventuelt

Sponsorer