Indkaldelse til generalforsamling 2022 i Bording Tennis og Badmintonklub (BTBK)

13. februar 2022

Der indkaldes til generalforsamling i BTBK, og bestyrelsen har valgt at sætte et punkt ekstra på dagsorden, i forhold til de punkter der normalt er.

Bestyrelsen ønsker nemlig bemyndigelse til, at indgå i en sammenlægning med anden/andre klubber. Dette sker på baggrund af et ønske, om at det også fremadrettet skal være muligt at spille badminton i Bording, samt det faktum, at det igennem flere år har været meget svært at stille en bestyrelse i klubben.

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 17. marts 2022 kl. 19.00 i Klublokalet i Bording Hallen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent samt referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Bemyndigelse til bestyrelsen til at indgå i sammenlægning med anden/andre klubber
 9. Valg af kasserer (lige år) – Palle Yde Noermark – Genopstiller ikke
 10. Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant lige år, på valg er:

  - Mikkel Gjørret -  Genopstiller ikke
  - Janne Hou – Genopstiller
   
 11. Valg af 1 revisor for 2-årig periode – Gitte Holm Ravn, Genopstiller og en revisorsuppleant for 1-årig periode - Jens Peter Kiel – Genopstiller ikke
 12. Valg af repræsentant til halbestyrelsen - Lasse Bak
 13. Valg af repræsentant til Støtteforeningen – Per Jensen – Genopstiller
 14. Eventuelt

Sponsorer