Indkaldelse til generalforsamling 2021 i Bording Tennis og Badmintonklub (BTBK)

1. maj 2021

Indkaldelse til generalforsamling 2021 i Bording Tennis og Badmintonklub (BTBK).
Afholdes tirsdag den 25. maj 2021 kl. 19.00 i Bording Hallens Cafe

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, samt referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af formand (ulige år) – Anja Nielsen - Genopstiller
 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant, på valg er:

  - Tove Nielsen, ønsker ikke genvalg.

  - Jonathan Laue, ønsker ikke genvalg.

  - Suppleant (ledig)
   
 10. Valg af 1 revisor for 2 årig periode - Dan Bach Nielsen er på valg, kan genvælges og 1 revisorsuppleant for 1 årig periode – Per Jensen er på valg
 11. Valg af repræsentant til halbestyrelsen – Lasse Bak er på valg - Genopstiller
 12. Valg af repræsentant til støtteforeningen – Per Jensen er på valg
 13. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Sponsorer