Generalforsamling udskydes pga. restriktionerne

3. marts 2021

Generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne afholdes inden udgangen af marts måned, og indkaldelsen hertil skal ske med mindst tre ugers varsel. Dette er pga. af de nuværende restriktioner ikke muligt. Vi indkalder med minimum 3 ugers varsel, når restriktionerne igen tillader dette.

Mens I venter på indkaldelsen til generalforsamlingen, kan I overveje jeres kandidatur til bestyrelsen, idet vi kommer til at mangle bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

  • Formand: Anja Nielsen
    Kan genvælges
  • Bestyrelsesmedlem: Tove Nielsen
    Ønsker ikke genvalg
  • Bestyrelsesmedlem: Jonathan Laue
    Ønsker ikke genvalg

Sponsorer