Generalforsamling

5. marts 2017

Indkaldelse til generalforsamling i Bording-Tennis og Badmintonklub tiorsdag D. 16/3 2017 KL. 19.00 i Bordinghallens lokaler    

  1. Valg af dirigent/referent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren fremlægger regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har forslag til vedtægtsendringer:

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter
  2. Valg af revisorer
  3. Eventuelt

Klubben vil være vært ved et lille traktement

Sponsorer